Mensendieck

De Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Brühl is sinds 1997 gevestigd in de Weijver. De praktijk biedt verschillende producten aan, te weten; Oefentherapie Mensendieck, behandeling van de ziekte van Parkinson, behandeling van mensen met chronische pijn, groepslessen- Mensendieck, runningtherapie en bedrijfsoefentherapie.

Oefentherapie

Oefentherapie Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert u anders en beter bewegen. Dit leidt tot een gezondere leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling is gericht op het verminderen van uw klacht. Houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn. Bij klachten die te maken hebben met stress, zoals angst of paniek, hyperventilatie, een burn-out en psychosomatische klachten kan de oefentherapeut u ook ondersteunen.

Ziekte van Parkinson

Oefentherapie Brühl maakt deel uit van het regionale "Parknet Hoorn" (bestaande uit een neuroloog, Parkinson verpleegkundigen, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten) deze zorgverleners hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson of met een Parkinsonisme. Leden van ParkNet Hoorn hebben regelmatig multidisciplinair overleg, gezamenlijke scholing en congressen.

Chronische pijn

Oefentherapie Brühl maakt deel uit van het regionale Netwerk Chronische Pijn Noord- Holland (NCP-NH).
Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet wat aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Men gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of men bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.

Belangrijk is dan dat men zich bewust wordt van de eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.

Runningtherapie

Runningtherapie is ontwikkeld voor mensen met depressieve klachten. Uit onderzoek is gebleken dat hardlopen een stemmingsverbeterende werking heeft. Maar ook mensen met andere klachten komen in aanmerking voor runningtherapie.

Groepslessen

Oefentherapeut Brühl geeft groepslessen die uitermate geschikt zijn voor mensen die zelf meer met houding, beweging en ontspanning aan de slag willen. Er wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten, houding en beweging, algemene conditie, spierkracht, coördinatie en ontspanning.

De groepslessen zijn zeer geschikt voor mensen met lichamelijke klachten zoals rugklachten of nek-schouderklachten, en voor mensen die om wat voor reden dan ook andere lichamelijke activiteiten of sporten niet aankunnen.

Bedrijfsoefentherapie

Oefentherapeut Brühl is bedrijfsoefentherapeut. Dit houdt in dat er in een bedrijf of fabriek een werkplekonderzoek of knelpuntenanalyse gedaan wordt bij één of meerdere medewerkers. Daaruit volgt een advies en voorlichting voor bijvoorbeeld het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en advies over de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied, het maken van op maat gesneden scholings- en trainingsprogramma's, het geven van voorlichting en training: individueel en in groepsverband, het aanbieden van trainingsprogrammas met een specifiek thema zoals bukken en tillen, stresspreventie en andere beroepsspecifieke aandachtspunten.

Voor meer informatie, kunt u mijn website eens bezoeken: www.bruhl.nl