Reglement

Hieronder vindt u ons reglement. Zorg dat u hiervan op de hoogte bent om eventuele verwarringen te voorkomen.

Sporten

 • Gewichten en losse materialen dienen na gebruik, weer op de daarvoor bestemde plaats terug gelegd te worden.
 • Het is verplicht om een handdoek te gebruiken in de sportzalen.
 • In de sportzalen is het dragen van schone sportkleding en zaalschoenen vereist. Tevens is het dragen van petten niet toegestaan.
 • Toestellen i.v.m. hygiëne, na gebruik a.u.b. afnemen met de beschikbaar gestelde schoonmaakspullen.
 • Het is niet toegestaan om zelfstandig de geluidsapparatuur te bedienen.

 Zonnebank

 • Na gebruik van de zonnebank dient deze met de beschikbaar gestelde schoonmaakspullen gereinigd te worden.
 • Advies: Kijk niet in de brandende lampen, maak eventueel gebruik van een zonnebrilletje.

 Lidmaatschap

 • De vaste jaarlijkse prijsstijging (her indexering) van De Weyver lidmaatschappen zal in de maand januari worden doorgevoerd. Indien de jaarlijkse indexcijfers een hogere index tonen, behoudt De Weyver het recht deze verhoging aan te passen.
 • Abonnementen duren minimaal 3 kalendermaanden, daarna worden deze automatisch verlengd met 1 maand.
 • De opzegtermijn is 1 maand, ingaande op de eerste dag van de opvolgende maand. Opzeggen kan alleen via een e-mail, te weten info@deweyver.nl, t/m de laatste werkdag van de maand.
 • De contributie van de eerste volledige maand en de opzegmaand worden de 1e incasso geïncasseerd.
 • Het is mogelijk om maximaal 6 weken vakantie op te nemen per kalenderjaar, in maximaal 2 perioden opgenomen. Vakantiestop maakt u in de maand voorafgaande van uw vakantie kenbaar, uitsluitend via een e-mail, te weten info@deweyver.nl.
 • Abonnementsprijzen gelden alleen bij automatische incasso. Contante/pin betalingen kunnen afwijken.
 • Mocht het door onvoorziene reden niet gelukt zijn het maandelijkse bedrag te incasseren door sportcentrum De Weyver dan heeft men 4 weken de tijd om dit per contant of pin te voldoen. Sportcentrum de Weyver behoudt zich het recht om toegang te weigeren.

 Inschrijfgeld

 • Inschrijfgeld is verplicht voor de fitness- en groepsles abonnementen. De kosten ervan zijn € 10.- Deze wordt contant of per pin voldaan tijdens het inschrijven.
 • Voor cursussen en zonnebankgebruik hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.

Verloren lidmaatschappas

 • Bij verlies of beschadiging van de lidmaatschappas wordt €2,50 in rekening gebracht. Er wordt een nieuwe pas besteld.

 

 Schade

 • Sportcentrum De Weyver kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of vermissing van of schade aan uw eigendommen en ongevallen tijdens trainingen.
 • Men neemt deel op eigen verantwoording.
 • Gevonden voorwerpen worden bewaard bij de balie.
 • In de kleedkamers zijn lockers aanwezig waarvan men gebruik kan maken.

 Rooster

 • Sportcentrum De Weyver mag te allen tijde wijzigingen in het rooster of de openingstijden doorvoeren.
 • Sportcentrum De Weyver behoudt zich het recht om in de zomer maanden een zomerrooster te draaien. Zomerrooster houdt bijvoorbeeld in: Gesloten tussen 12.00 en 16.00 uur en aangepast aanbod van groepslessen.

 Algemeen

 • Sportcentrum De Weyver behoudt zich het recht om toegang te weigeren.
 •  In het gehele centrum is het verboden te roken.
 • Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van sportcentrum De Weyver.

 

Fit!vak leveringsvoowaarden:
Klik hier voor de leveringsvoowaarden.
Klik hier voor de engelse versie van de leveringsvoorwaarden/Click here for the english version.